Tynkarz


Tynkarz pokrywa ściany oraz sufity budynków wytworzonymi przez siebie zaprawami,przy zastosowaniu specjalnych narzędzi i aparatów tynkarskich:

-przygotowanie podłorzy do tynkowania

-przygotowanie i uprzątnięcie stanowiska pracy

-przygotowanie zaprawy tynkarskiej

-wykonywanie różnorodnych tynków zwykłych i ozdobnych

-montaż tzw. suchych tynków

-organizowanie transportu na budowie

Część prac odbywa się na rusztowaniach, najczęściej w kilkuosobowych grupach. Tynkarz pracuje w różnych warunkach atmosferycznych.

Wymagania:

-dobry stan zdrowia,

-dobra sprawność ruchowa,

-wytrzymałość,

-cierpliwość,

-dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,

-dobry wzrok i słuch,

-wyobraźnia przestrzenna,

-umiejętność pracy w zespole,

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

-choroby układu krążenia,

-zaburzenia równowagi i świadomości,

-brak widzenia obuocznego,

-znaczna otyłość,

-choroby układu oddechowego,

reumatyzm,

wady słuchu uniemożliwiające porozumiewanie się,

Powrót do innych zawodów