Trener

Możliwości zdobycia zawodu:

-poprzez 4-5-letnie studia magiserskie w zakresie wychowania fizycznego ze specjalnością trenerską prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego (w trybie dziennym)
-na drodze 3-letnich zawodowych studiów trenerskich w Akademiach Wychowania Fizycznego (w trybie zaocznym)
-poprzez roczne trenerskie studia podyplomowe dla absolwentów dowolnych kierunków szkół wyższych; również prowadzonych w AWF-ach.

Podstawowe czynności w zawodzie:

-opracowanie planów szkoleniowych i treningowych oraz planów wieloletnich, rocznych, tygodniowych itp.
- przygotowanie i organizowanie treningów,wybór miejsca treningu, czas trwania, intensywność; przygotowanie obiektu i sprzętu sportowego, zaplanowanie rodzaju ćwiczeń itp. -bezpośredniekierowanie treningiem dobór ćwiczeń, wydawanie poleceń, wyjaśnianie i pokazywanie zawodnikom prawidłowego przebiegu ćwiczweń,koordynowanie błędów, mobilizowanie podopiecznych do pracy itp., -prowadzenie drużyny(zawodnika) w trakcie zawodów- właściwe nastawienie, obserwacja zawodów, udzielanie wskazówek, mabilizowanie do walki sportowej, ocena i analiza przebiegu zmagań i wyciąganie z tego wniosków szkoleniowych -troska o odnowę biologiczną i psychiczną zawodników, a także wpływanie na sportowy tryb życia.
Dobrzy trenerzy wykazują dużą troskę o ciągłe dokształcenie się i doskonalenie swojego warsztatu pracy.

Wymagania:


Kandydant na trenera musi wykazać się: -bardzo dobrym stanem zdrowia -dużą sprawnością fizyczną- powinien uprawiać jedną dyscyplinę sportu i osiągnąć w niej dobre wyniki sportowe
Trener powinien mieć odpowiednie cechy charakteru i predyspozycje. Wymagane są: -umiejętość obserwacji, analizy i wyciągnięcia wniosków realizm w ocenie sytuacji -łatwość komunikowania się z zawodnikiem, takt pedagogiczny, wiarygodność, -umiejętość mobilizowania zawodników do wysiłku i walki sportowej, integrowanie zespołu, utrzymanie dyscypliny i morale -szczerość, sprawiedliwość, poczucie odpowiedzialności, odwaga cywilna
Rozmiar: 12440 bajtów


Przeciwwskazania do wykonywania zawodu


-nadużycie alkocholu, lekomania, narkomania
-jakiekolwiek schorzenia fizyczne(brak dobrego zdrowia)
-słaba odporność psychiczna
-brak równowagi emocjonalnej
-nieśmiałość
-brak kwalifikacji etycznych

Możliwości zatrudnienia


Typowym miejscem pracy trenerów są kluby sportowe, szkoły(nauczyciel wychowania fizycznego, trener zajęć pozalekcyjnych)centra rekreacji.
Część treneró może podjąć pracę jak organizatorzy i menadżerowie w sporcie.
Nieliczni będą mogli zostać trenerami kadry narodowej w różnych dyscyplinach sportu.

Co mażesz zrobić aby zwiększyć szanse zatrudnienia


Jeśli naprawdę chcesz pracować, to pracę znajdziesz
-zastanów się czy koniecznie musisz wykonywać pracę podobną do tej, którą wykonywałaś dotychczas
-zastanów się, jakie posiadasz kwalifakcje i co już zrobiłeś, aby je podwyższyć
nie myśl, że praca sama przyjdzie do Ciebie, weź własne sprawy w własne ręce.

PAMIĘTAJ, ŻE NAWET Z POZORU NIEATRAKCYJNEGO PRACA MOŻE OKAZAĆ SIĘ TWOJĄ SZANSĄ, GDYŻ TWOŻY CI MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA PRACY


Pomyśl


-co lubisz robić
-co robisz dobrze
-czy masz jakieś umiejętności
-jakie masz zdolności i predyspozycje
-jakie zabrałeś doświadczenia zawodowe i jak mógłbyś je wykorzystać.

Poszukując pracy możesz


-wykorzystać swoich znajomych
-śledzić ogłoszenia
-skontaktować się bezpośrednio z pracodawcami
-śledzić komunikaty w radiu i telewizji
-zwrócić się o pomoc do zawodowych pośredników w rejonowych biurach pracy.

*STRES*


Spokój można osiągnąć poprzez dopowiedni relaks

Powrót do innych zawodów