Technik Żywienia

Rozmiar: 18318 bajtów

Podstawowe czynności w zawodzie: Zakres zadań i czynności żywienia jest ściśle związany z rodzajem placówki gastronomicznej. Do podstawowych zadań we wszystkich placówkach należy: ustalenie jadłospisu i asortymentu produkcji,zaopatrzenie w potrzebne do produkcji towary,surowce oraz półprodukty,składanie zamówień,przyjmowanie i konteola towaru,organoleptyczna ocena walorów smakowych i estetycznych potraw,nadzór nad utrzymaniem zcystości i porządku Do jego obowiązków nalerzą również:kontrola cyklu produkcyjnego potraw-nadzór nad prawidłowością przechowywania,zgodnością produkcji z recepturą,porcjowaniem dekorowaniem i ekspedycją potraw. Rozmiar: 29174 bajtów
WYMAGANIA:
Łatwość nawiązywania kontaktów z ludżmi,umiejętność współpracy,zdolności organizacyjne,kultura osobista,poczucie estetyki,dobra sprawność manualna,zainteresowania kulinarne.PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU:Choroby związane z nosicielstwem,np.salmonellozy,stan po przebytej grużlicy(przy dodatnim odczynie tuberkulinowym),zaburzenia świadomości i napady drgafkowe,trwałe inwalidztwo kończyn dlnych i górnych,przewlekłe stanychorobowe skóry,zaburzenia widzenia barw,uszkodzenie słuchu.MOZLIWOŚCI ZDOBYCIA ZAWODU:Zawód technika żywienia uzyskać można w technikch zawodowych na podbudowanie szkoły podstawowej,w technikach zawdodwych na podbudiwie zasadniczej oraz w piolucealnych studiach zawodowych.
Rozmiar: 36730 bajtów

Powrót do innych zawodów

Strona utworzona dnia 16-02-2004
przy pomocy programu Pajączek Light