Strona Oli o techniku żywienia


Podstawowe czynności w zawodzie:

Zakres zadań i czynności technika żywienia jest ściśle związany z rodzajem placówki gastronomicznej.Do podstawowych jego zadań we wszystkich placówkach należy:
-ustalenie jadłospisu i asortymentu produkcji,
-zaopatrzenie w potrzebne do produkcji towary,
-kontrola cyklu produkcyjnego,
-organizowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu,
-prowadzenie wymaganej dokumentacji.

przeciwwskazania

-choroby związane z nosicielstwem, np.salmonellozy,
-stan po przebytej gruźlicy(przy dodatnim odczynie tuberkulinowym),
-zaburzenia świadomości i napady drgawkowe,
-trwałe inwalidztwo kończyn dolnych i górnych,
-przewlekłe stany chorobowe skóry,
-zaburzenia widzenia barw,
-uszkodzenie słuchu.

wymagania


-łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
-umiejętność współpracy, zdolności organizacyjne,
-kultura osobista,
-poczucie estetyki,
-dobra sprawność manualna,
-zainteresowanie kulinarne.

Powrót do innych zawodów