KODEKS ETYCZNY PSYCHOLOGA
W zawodach zaufania publicznego,do jakich m.in.zaliczamy zawód psychologa,muszą istnieć skodyfikowane zasady postępowania w relacjach z drugim człowiekem.Dlatego opracowany został kodeks etyczno-zawodowy psychologa. Najważniejszą zasadą etyczną psychologa jest dobro drugiego człowieka. Psycholog nie powinien wkraczać w intymną sferę swojego klienta, jeżeli on wyraźnie sobie tego nie życzy,klient ma prawo do podejmowania własnych decyzji,nawet jeżeli z punktu widzenia psychologa są one błędne,jak też do wglądu w to wszystko,co psycholog robi.
CHARAKTER PRACY
Zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością i dojrzałością. Zajmuje się on przecież czymś bardzo delikatnym, jakim jest ludzka psychika i ludzkie zachowanie. Wkracza w system wartości człowieka,w dążeniach i pragnienia jednostki. Dlatego też niewiedza czy niekompetencja psychologa może stać się przyczyną nieprawidłowej diagnozy i wywołać wielkie szkody w psychice, które tylko z pozoru wydają się nam niewidoczne. Tutaj nie można pozwolić sobie na błąd diagnostyczny i brak odpowiedzialności.
WYZWANIA DLA PSYCHOLOGII
Znajomość psychologi przydaje się również przy wykonywaniu innych zawodów.Jest niezbędna w pracy nauczyciela, lekarzy, pielęgniarek, dziennikarzy, sędziów, prokuratorów. Zawód psychologa wiąże się z dużą liczbą porażek i rozczarowań. Dlatego też trzeba umieć pogodzić się z tym, że nie wszystkim będziemy w stanie pomóc, a psycholog nie jest wolny od pewnych ograniczeń. Jeżeli jednak pomoże się jednej czy dwóm osobom, to jest to już wystarczający powód, by ten zawód z pasją wykonywać.

PsychologPowrót do innych zawodów

Strona utworzona dnia 09-02-2004
przy pomocy programu Pajączek Light