Architekt wnętrz


Podstawowe czynności w zawodzie:

Zawód projektanta architektury wnętrz polega na urządzeniu wnętrz, doborze i projektowaniu mabli, zharmonizowanych z nimi tkanin, ceramiki i innych detali w taki sposub, aby stanowiły estetyczną całość oraz spełniały określone przez przeznaczenie wnętrza wymagania funkcjonalne. Podstawowe zadania to: -tworzenie ogólnej koncepcji zagospodarowania przestr, najlrpiej wydziałuzeni wnętrza -projektowanie elementów wnętrza: *elementów architektonicznych (np. rozmieszczenie ścian) *elementów wyposażenia wnętrza (np. mebli, oświetlenia) -wykonywanie rysunków, makiet, modeli będących wizualnym wyrazem koncepcji zagospodarowania wnętrza oraz projektów elementów składających się na jego wyposażenie -opracowanie kolorystyki wnętrza -organizacja pracy wykonawców i nadzór nad realizacją projektu bądź samodzielna jego realizacja -opracowanie dokumentacji projektu dla wykonawców w postaci rysunków technicznych oraz opisu wykorzystywanych materiałów i sposobu wykonywania -nadzór nad realizacją projektu bądź samodzielna jego realizacja.

Wymagania:

Do wykonywania tego zawodu konieczne jest ukończenie wyższej szkoły plastycznej najlepiej wydziału architektury wnętrz. Niezbędne do wykonywania tego zawodu są:talent plastyczny, kreatywność i osobowość twórcza oraz wiedza z zakresu: zasad projektowania, materiałoznawstwa, konstrukcji, ergonomii, a także psychologii. Ważna jest umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność planowania i organizacji pracy (zarówno indywidualnej jak i grupowej) Coraz częściej istotna jest umiejętność obsługiwania komputerowych progtramów do projektowania architektury wnętrz i projektowania graficznego.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

-niesprawność manualna -daltonizm (niepełne widzenie barw).

Rozmiar: 41727 bajtów

Powrót do innych zawodówStrona utworzona dnia 08-03-2004
przy pomocy programu Pajączek Light