Nauczycielka

Podstawowe czynności o zawodzie: Nauczyciel nauczania początkowego przez pierwsze trzy lata nauki szkolnej uczy dzieci ze swojej klasy nie tylko większości przedmiotów(języka polskiego,matematyki,środowiska społeczno-przyrodniczego,plastyki,techniki,muzyki,w-fu), ale jest też ich wychowawcą i opiekunem.Wprowadza je w życie szkoły i środowiska. Uczy samodzielności.

Wspólne kontakty uczniów ze swoim nauczycielem nie ograniczają się tylko do samych zajęć, ale kontynuowane są w takich formach, jak: wycieczki,występy przed rodzicami i społecznością szkolną,wspólne prace w ogródku szkolnym,porządkowanie terenu szkoły,ogniska,zabawy.

By praca z dziećmi przebiegała sprawnie i miała jak najlepsze efekty,każdy nauczyciel nauczania początkowego planuje ją sobie w postaci rozkładów materiału nauczania,wykonuje niezbędne pomoce do zajęć (schematy, tabele, liczmany, ilustracje), sprawdza zeszyty, ćwiczenia, wykonane prace.

Rozmiar: 7546 bajtówWymagania

:
Spośród wielu cech, jakie trzeba posiadać, by dobrze funkcjonować w tym zawodzie, najważniejsze to:
-cierpliwość
-umiejetność nawiązywania kontaktów z dziećmi
-odporność na stres
-zrównoważenie emocjonalne
-umiejetnośc szybkiego podejmowania decyzji i improwizacji
-zdolności twórcze, pomysłowość
-wysokie ogólne zdolności intelektualne
-koncentracja uwagi oraz jej podzielnośc i przeżutność.

Ważne są również:
-kultura osobista, konsekwencja, poczucie humoru,wrażliwośc estetyczna.

Rozmiar: 11337 bajtów


Powrót do innych zawodów