Lekarz

Lekarz


Kto to jest Lekarz? Lekarz swoją pracą służy życiu i zdrowiu ludzkiemu,przeciwdziała cierpieniu, zapobiega chorobom. W swoim zachowaniu kieruje się zasadą etyki lekarskiej.
Do jego podstawowych zadań należy:
-badanie pacjenta
-kierowanie na badania specjalistyczne
-postawienie diagnozy
-udzielenie porady lekarskiej
-przepisywanie leków
-propagowanie zasad profilaktyki
Szczegółowe czynności lekarza zależą od specjalizacji, specyficznych dla nich metod diagnostyki leczenia( zabiegi z użyciem nowoczesnego sprzętu)


WYMAGANIA:
Zawód lekarza, cieszący się wysokim prestiżem społecznym, stawia przed kandydatem szereg wymagań.Jest koniecznie by przyszły lekarz odznaczał się dobtym stanen zdrowia, dużą wytrzymałością fizyczną, odpornością na zmęczenie i stres, dobrą sprawnością manualną. O możliwościach zdobycia i wykonywanie tego zawodu decyduje wysokie predyspozycje intelektualne, zdolność do logicznego myślenia i rozumowania, jasnego formułowania myśli, szybkiego podejmowania decyzji.
Na sukces w zawodzie lekarza mają także wpływ następujące cechy:
odpowiedzialność
zrównoważenie
cierpliwość
PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU:
- schorzenia układu nerwowego
- wady słuchu, węchu, wzroku (poza wadami korygowanymi szkłami)
- daltonizm
- lekomania
- alkoholizm
- choroby upoślrdzające sprawność manualną.

:
Możliwośći zdobycia zawodu
Wyłącznie poprzez studia na wydziale lekarskim akademii
medycznej poprzedzone trudnymi egzaminami wstępnymi.
Dla uzyskania prawa wykonywania zawodu obowiązkowe jest odbycie
rocznego stażu podyplomowego.Dalsze kształcenie to zdobywanie specjalizacji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: - Uspoecznione placówki zdrowia
- Spółdzielnie lekarskie
- Prywatne gabinety lekarskie - Prywatne placówki służby zdrowiaPRZYSIĘGA HIPOKRATESA
Zawód lekarza jest najbardziej potrzebny,gdyż ratuje on
największy skarb-ŻYCIE.Każdy lekarz,lekarka składa
Przysięge Hipokratesa,dotyczącą ratowania za wszelką cenę
ludzkiego życia.

Od 1 stycznia wprowadzono nowy kodeks etyki lekarskiej.
kodeks 52,mówi o uniknieniu błędu lekarskiego ,czyli
złamaniu Przysięgi Hipokratesa.

"CHCESZ BYĆ LEKARZEM ,BĄDŹ DOBRY W TYM ,CO ROBISZ"


Rozmiar: 40167 bajtów

"BYĆ, ALBO NIE BYĆ OTO,JEST PYTANIE"

Powrót do innych zawodów