ELEKTROMECHANIKRozmiar: 1045 bajtów

Podstawowe czynności w zawodzie:

Elektromechanik wykonuje pracę elektryka, jak i mechanika w zakresie montażu, napraw, konsewacji i modernizacji maszyn, urządzeń i aparatów elektrychnych różnych typów.
Do podstawowych jego czynności należą:

-montaż urzadzeń elektrycznych
-instalowanie ich na miejscu pracy
-prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i prac wykonanych
-dokonywanie przeglądów technicznych
-konserwacja urządzeń elektrycznych
-wymaiana zużytych lub uszkodzonych części
-dokonywanie obliczeń dotyczących doboru zabezpieczeń maszyn i przewodów
-dokonywanie pomiarów kontrolnych
-wykonywanie niektórych elementów maszyn czy urządzeń.

Może on być specjalistą w zakresie przemysłowym maszyn i urządzeń elektrycznych, sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, pojazdów samochodowych, urządzeń chłodniczych, bądź dźwigowych, a także urządzeń elekrycznych taboru kolejowego czy sprzętu kinowego.

Zobacz także:
W Y M A G A N I A
i
P R Z E C I W W S K A Z A N I A


Rozmiar: 9993 bajtów


TO MOGĘ BYĆ JA!!!

Powrót do innych zawodów