DZIENNIKARSTWOPodstawowe czynności w zawodzie


Podstawowym zadaniem dziennikarza jest przekazywanie bezstronnej informacji lub pokazanie jakiegoś zjawiska,faktu,wydarzenia,które jego zdaniem jest ważne i istnieje potrzeba szerszego zapoznania odbiorców z tym tematem.Realizacja przebiega w trzech etapach.Pierwszy etap polega na zorientowaniu się czy i co(nowego,ciekawego) w danym dniu,tygodniu,miesiącu będzie się działo.kiedy aktualnie nic interesującego się nie dzieje,trzeba temat wymyśleć-najlepiej,gdyby był ciekawy i wzbudzał emocje u odbiorców.Trzeba zatem z wygodnego fotela w redakji wyruszyć w teren, do miejsc, gdze się coś dzieje, gdzie pracują,mieszkają rozmówcy. To najważniejszy drugi etap pracy dzienikarza.Od informacji,jakie uzyska zależeć będzie jakość końcowego opracowania.Na ogół materiału jest o wiele więcej niż może się ukazać.Trzecim etapem jest więc wybór istotnych treści.Często trzeba rozstrzygać wątpliwości natury moralnej- czy i jak pokazywać ludzką rozpacz,chorobę,ekstremalne zachowanie?Następnie trzeba tak opracować informacje,by mogły się ukazać w gazecie, dzienniku czy programie radiowym lub telewizyjnym. >

Wymagania

Wymagane jest wykształcenie wyższe. W redakcjach prasowychn nie jest to aż tak rygorystycznie przestrzegane. Niewątpliwie jednak potrzebny jest pewien poziom wiedzy ogólnej uzupełniony o umiejętności przydatne w pracy dziennikarskiej. Szczególnie ważne są: umiejętności obsługi komputera, robienie zdjęć, zdobywanie i opisywanie dobrej informacji, nawiązywania kontaktów z ludzmi i dobra znajomość języka obcego.

Możliwość zdobycia zawodu:

Zawodu dziennikarza można się nauczyć:
-studiując w Instytucie Dziennikarstwa w Warszawie na kierunku dziennikarstwo.
Dziennikarstwo jako specjalizacje na IIIroku studiów można również studiować na kierunku nauki polityczne w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Również osoby z innym wykształceniem często wykonują zawód dziennikarza zatrudniając się w redakcji.

Powrót do innych zawodów