Bankowiec


Banki rządzą światem-głosi obiegowa opinia. Ale żeby dobrze rządzić trzeba być do tego dobrze przygotowanym.Trzeba umieć coraz więcej,żeby sprostać konkurencji na rynku. Nie zmieniają się tylko odwieczne zasady obowiązujące w tym zawodzie:solidność,dyskrecja,poufność. Zadaniem takiego bankowca jest organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz nadzorowanie pracy służb księgowych. Wykorzystuje dostępne informacje o stanie majątkowym sytuacji i wynikach finansowych firmy do sprawozdań,analizy,kalkulacji i kosztów,co staje się podstawą decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidaji danego przedsięwzięcia. W dużych zakładach specjalista ds.rachunkowości jest osobą zarządzającą. Jeżeli nie chce(lub nie może...)pracować w dużym przedsiębiorstwie,może podjąć pracę jako księgowy w biurze rachunkowym. Może też zostać biegłym rewidentem:przeprowadza wówczas badania prawidłowości i rzetelności informacji zawartych w bilansie i rachunku strat i zysków badanego przedsiębiorstwa. Specjalizacji w ramach jego zawodu jest tu zresztą dużo. Aby go wykonywać z przyjemnością,trzeba lubić liczby i pracę analityczną. Osoby z uzdolnieniami do nauk ścisłych będą miały mniejsze problemy z wykonywaniem tej pracy, co nie znaczy,że humaniści nie dadzą sobie zupełnie rady. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa wymagane jest wykształcenie średnie bądź ukończenie szkoły policealnej,ale najczęściej niezbędne jest wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów i bankowości. POŻĄDANE PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE SAMODZIELNEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO Właściwości intelektualne:
-łatwość uczenia się
-zdolność logicznego myślenia
Cechy temperamentu: -opanowanie(odporność na stres) -zrównoważenie emocjonalne Podstawy i zachowania: -odpowiedzialność -dotrzymywanie zobowiązań -zdyscyplinowanie -etyka zawodowa -przestrzeganie społecznie akceptowanych norm
Cechy indywidualne związane z pracą: -samodzielność w działaniu -długotrwała koncentracja uwagi -staranność i dokładność pracy -dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych -terminowość -zdolność organizowania pracy własnej -wydajność pracy -dbałość o wygląd zewnętrzny

Powrót do innych zawodów

Strona utworzona dnia 16-02-2004
przy pomocy programu Pajączek Light